Quiz : qui est ton petit ami dans Tokyo Revengers ?

Tu es curieux de savoir qui serait ton petit ami dans Tokyo Revengers ? Réponds à ce quiz Tokyo Revengers pour le savoir.

Liste des personnages :

 • Baji Keisuke
 • Hanagaki Takemichi
 • Hanemiya Kazutora
 • Hanma Shuji
 • Kawata Nahoya
 • Kisaki Tetta
 • Kiyomizu Masataka
 • Matsuno Chifuyu
 • Mitsuya Takashi
 • Osanai Nobutaka
 • Ryuguji Ken (Draken)
 • Sano Emma
 • Sano Manjiro (Mikey)
 • Sendo Atsushi
 • Tachibana Hinata
 • Tachibana Naoto

Lire Aussi : Quiz Tokyo Revengers : êtes-vous un fin connaisseur de la série ?